Zorgprogramma's 


In een zorgprogramma wordt alle behandeling en begeleiding van diverse zorgverleners rond één chronische ziekte op elkaar afgestemd. In een zorgprogramma staat de patiënt centraal, zo krijgt iedere patiënt zorg die aansluit op zijn of haar persoonlijke situatie. Tijdens het intake gesprek wordt er bekeken wat voor u haalbare doelen zijn en welke mate van begeleiding u nodig heeft om deze doelen te bereiken. 

Wijkgezondheidscentrum Lunetten heeft diverse zorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met een chronische ziekte. Klik op een van de tabbladen aan de linkerkant voor meer informatie over een zorgprogramma.

De zorgprogramma’s voor chronische ziekten van Wijkgezondheidscentrum Lunetten zijn volgens de standaarden van het NHG.