Zit u iets dwars? Meld het ons!
 

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening in Wijkgezondheidscentrum Lunetten, dan horen wij dat graag. Klachten helpen ons om de dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.

Het is altijd het beste om een klacht over de behandeling of de bejegening te bespreken met de direct betrokkene, de hulpverlener. Als u hier niet samen uitkomt dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onpartijdige klachtenfunctionaris van het gezondheidscentrum. Zij probeert samen met u en uw hulpverlener de klacht op te lossen.

U kunt voor het indienen van de klacht gebruik maken van een klachtenformulier (op papier bij de balie op te halen). Dit formulier kunt u ingevuld afgeven bij de balie van het gezondheidscentrum of opsturen naar:

Wijkgezondheidscentrum Lunetten
postbus 24006
3502 MA Utrecht

of mailen naar:

info@gezondsgu.nl

tav de klachtenfunctionaris

Niet tevreden over uw klachtafhandeling?
U heeft een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener in het gezondheidscentrum, maar komt er samen met de hulpverlener echt niet uit. Ook de bemiddeling van de klachtenfunctionaris heeft het niet op kunnen lossen. Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie van het SKGE. Voor meer informatie zie hier de folder.