TARIEVENLIJST  PSYCHOLOGISCHE   HULP  2022

 

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een contract. Dit betekent dat de betaling direct via de zorgverzekeraar loopt. Elke maand zal ik de factuur voor de gevoerde gesprekken bij uw zorgverzekeraar indienen. Indien uw verplichte eigen risico van €385 nog niet opgemaakt is zal uw zorgverzekeraar dat met u verrekenen.

 

Met Caresq heb ik geen contract afgesloten.

In het geval u verzekerd bent bij Caresq (daartoe behoren: Caresq, Eucare, Aevitae) krijgt u maandelijks een factuur die u aan mij dient te betalen. De vergoeding regelt u vervolgens zelf met uw zorgverzekeraar.

 

Voor niet verzekerde zorg (zoals enkelvoudige aanpassingsstoornissen, coachingsvragen, relatieproblemen en werkproblemen) geldt het zogenaamde OZP: overig zorg product. Deze factuur betaalt u direct aan mij. U ontvangt uw particuliere factuur maandelijks per mail.

In sommige gevallen kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van het aanvullende pakket en varieert per zorgverzekeraar.

 

Er zijn verschillende soorten tarieven, afhankelijk van de inhoud van de geleverde zorg.

Een diagnostiekconsult van 3 kwartier bedraagt €142,31

Een behandelconsult van 3 kwartier bedraagt €120,99

Een consult OZP (niet verzekerde zorg) van 3 kwartier bedraagt €115

Tarieven kunnen hoger uitpakken als het consult langer duurt.

Zie ook de website van het NZA: www.nza.nl

 

NB U dient als u verhinderd bent de afspraak tenminste 48 uur van te voren af te zeggen via voicemail of sms: 06-40143277; niet via mail of appen het weekend telt dus niet mee. Anders worden de kosten van het consult, ongeacht de reden van afzegging,  in rekening gebracht. Niet verleende zorg kan ik niet declareren bij de zorgverzekeraar.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marie-Cécile Albert.

psycholoog in Wijkgezondheidscentrum Lunetten, www.gezondlunetten.nl/psychosociaal/psycholoog

email: mcalbert@casema.nl, telefoon: 06-40143277