Niet nakomen afspraak

Wilt u als u verhinderd bent de afspraak tenminste 48 uur van te voren telefonisch afzeggen via voicemail en sms: 06-40143277; niet via mail of app.

Wanneer u op een maandag om 9 uur een afspraak wilt afzeggen dient u dat dus de donderdag eraan voorafgaand uiterlijk voor 9 uur te doen. Anders worden de kosten van het consult, ongeacht de reden van afzegging, in rekening gebracht.