Niet nakomen afspraak

Wilt u als u verhinderd bent de afspraak tenminste één werkdag van te voren telefonisch afzeggen (via voicemail: 06-40143277; niet via SMS, mail of app).

Wanneer u op een maandag om 9 uur een afspraak wilt afzeggen dient u dat dus de vrijdag eraan voorafgaand uiterlijk voor 9 uur te doen. Anders worden de kosten van het consult, ongeacht de reden van afzegging, in rekening gebracht.