Kosten

De kosten voor een psycholoog zijn in 2022 ondergebracht in de basisverzekering van uw zorgverzekering. Uw verzekeraar verrekent de kosten eerst met het verplichte eigen risico van €385 (soms hoger als u dit zelf vrijwillig heeft aangepast). Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten, met uitzondering van Caresq (Caresq, Aevitae, Eucare). In dit geval krijgt u maandlijks een factuur die u aan mij dient te betalen. De (gedeeltelijke) vergoeding regelt u vervolgens zelf met Caresq.

 

Niet alle klachten waarvoor u hulp zoekt, worden vergoed vanuit de basisverzekering. Niet vergoed worden werkproblemen, “enkelvoudige” aanpassingsproblemen, coachingsvragen en relatieproblemen (al zijn er enkele zorgverzekeraars die vanuit hun aanvullend pakket wel vergoeding geven; vraagt u dit na!). U kunt hiervoor wel behandeling krijgen, maar dit wordt gezien als niet verzekerde zorg.

De kosten voor een gesprek van 45 minuten zijn € 115,00 wanneer het niet verzekerde zorg betreft. Ook het eerste consult wordt in rekening gebracht. 

In bijgaand overzicht staan de tarieven beschreven. Klik hier voor het overzicht.

 ‘

Zorgprestatiemodel vanaf 2022

Vanaf 2022 is het zogenaamde zorgprestatiemodel in werking getreden. Dat betekent dat u, bij verzekerde zorg, op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar kunt zien uit welke zorgprestaties uw behandeling heeft bestaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen consulten, bijvoorbeeld in een diagnostiekconsult en een behandelconsult. Een eerste gesprek, het intakegesprek, is een diagnostiekconsult en duurt in principe een uur. Een vervolgdiagnostisch consult duurt drie kwartier. Een behandelconsult duurt ook drie kwartier. Wanneer consulten uitlopen zullen de kosten oplopen. Mijn intentie is volgens geplande tijd te werken.

 

Afzeggen bij verhindering

U dient als u verhinderd bent de afspraak tenminste 48 uur van te voren af te zeggen via voicemail of sms: 06-40143277; niet via mail of appen het weekend telt dus niet mee. Anders worden de kosten van het consult, ongeacht de reden van afzegging,  in rekening gebracht. Niet verleende zorg kan ik niet declareren bij de zorgverzekeraar.