Hulp van een psycholoog
De meeste mensen hebben wel eens een periode dat het minder goed gaat. Ze hebben het moeilijk met zichzelf, of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kan het nuttig zijn de hulp van mij, eerstelijnspsycholoog/cognitief gedragstherapeut, in te roepen.

Vijf tot twaalf gesprekken zijn vaak voldoende om zelf weer verder te kunnen. Kenmerkend voor mijn werkwijze is een in principe kortdurende behandeling met een probleemgerichte dan wel oplossingsgerichte aanpak.

Soms zal het gaan om het leren verdragen van ongemak/omstandigheden die onveranderbaar zijn.

Hulp kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij:

  • angst, schuldgevoel, somberheid, depressie;
  • psychische problemen met werk of studie,  waaronder overspannenheid, burnout;
  • lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is;
  • negatief zelf beeld, faalangst, besluiteloosheid, perfectionisme;
  • zingevingsproblematiek;
  • lichte verslavingsproblemen, zoals teveel eten/drinken/blowen;
  • problemen in uw relatie/gezin/vriendschappen;
  • seksuele en opvoedingsproblemen. Zo nodig en met uw toestemming zal ik uw partner/gezinslid vragen mee te komen;
  • lichte dwangklachten;
  • aanpassingsproblemen bij een veranderde situatie, bijvoorbeeld bij het verlies van een dierbare, gezondheid, werk, vitaliteit.

 

Op andere werkplekken heb ik ervaring opgedaan met het coachen van professionals in de gezondheidszorg, zoals huisartsen en psychologen. Ook daarvoor kunt u bij mij terecht.

Niet alle hulp wordt vergoed. Ziet u verder onder kopje ‘Kosten’.