Psycholoog
 

Mijn naam is Marie-Cécile Albert en ik werk in Wijkgezondheidscentrum Lunetten als eerstelijns psycholoog voor volwassenen in de GBGGZ (generalistische basis GGZ; voor mensen vanaf 18 jaar).

Ik ben o.a. lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) en de Utrechtse Psychologen Coöperatie (UPC).

Naast mijn werk als eerstelijnspsycholoog en GZ-psycholoog heb ik me gespecialiseerd als cognitief gedragstherapeut en is het begeleiden van mensen met een chronische ziekte (of hun naasten) een extra aandachtsgebied. Daarnaast geef ik de training Voluit Leven, bedoeld voor mensen die een waardevoller leven willen leiden. De training is gebaseerd op ACT en mindfulness. In mijn individuele behandelingen maak ik gebruik van de reguliere technieken uit de cognitieve gedragstherapie, als ook van ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Tevens pas ik zo nodig EMDR toe, een techniek voor traumabehandeling. Daarnaast ben ik geschoold in mindfulness en (zelf)compassie.

Mijn werkdagen zijn doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag in Wijkgezondheidscentrum Lunetten.

Aanmelden kan het beste telefonisch: 06-40143277. U kunt mijn voicemail inspreken; ik bel u zo snel mogelijk terug. In verband met privacyredenen s.v.p. geen aanmeldingen via de mail. Bovendien wil ik u graag spreken vóór we een afspraak maken: zo kan ik bijvoorbeeld in geval van een wachttijd met u overleggen of er alternatieven zijn.

Voor meer informatie over hulp van de eerstelijnspsycholoog kunt u de folder inzien. Voor meer informatie over inhoudelijke beroepsverenigingen zie het kopje “relevante sites” op deze website.

Marie-Cécile Albert

Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg, eerstelijnspsycholoog NIP,
cognitief gedragstherapeut VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO. 
BIGnummer19057589625