Zorgt u voor iemand in uw omgeving? Iemand die ziek is of een beperking heeft?
 

Dan is de kans groot dat u zelf ook af en toe wat steun kan gebruiken.

Mantelzorg is de zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen.Mantelzorg kan behoorlijk belastend zijn: (on)kosten, beslag op tijd, regeldruk en zorglast. Dit kan leiden tot lichamelijke en/of psychische klachten. Een op de vijf mantelzorgers is zwaar belast of zit zelfs in een sociaal isolement.

Doe de test om te kijken of u overbelast bent
http://www.mezzo.nl/mantelzorgtest_bent_u_overbelast

Wat te doen als overbelaste mantelzorger ?

Steun en Advies:
Ondersteunende gesprekken. Maak een afspraak bij de balie voor ondersteunende gesprekken bij de huisarts of de praktijkondersteuner ggz (kostenvrij).

Mantelzorglijn
De mantelzorglijn (0900 20 20 496, €0,10 p/m) is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur.

Voor informatie over cursussen, groepen, advies en ondersteuning ga naar http://www.u-centraal.nl/mantelzorg. U kunt terecht in de wijk, op een van de wijkspreekuren. De sociaal werker helpt u dan verder. U kunt ook bellen voor informatie of een afspraak: 030 – 236 17 70. U kunt ook rechtstreeks bellen met Steunpunt Mantelzorg Utrecht, onderdeel van U Centraal, 030- 236 17 40 of mail mantelzorg@u-centraal.nl

Lotgenotencontact. Praten met mantelzorgers. U Centraal organiseert lotgenotengroepen, ga naar http://www.u-centraal.nl/mantelzorg

Overdragen van zorg

Vrijwilligerszorg
Denk hierbij aan vriendendienst, buddyzorg, vrijwillige thuishulp of handen in huis. Of aan de hulp van een vrijwilliger van de georganiseerde burenhulp. U kunt bellen met Steunpunt Mantelzorg Utrecht, onderdeel van U Centraal, 030- 236 17 40 of mail mantelzorg@u-centraal.nl

Respijtzorg
Respijtzorg kan logeeropvang, dagopvang of vervangende zorg thuis zijn. Ga naar de website http://www.respijtwijzer.nl/

AWBZ-zorg
Om voor AWBZ-zorg in aanmerking te komen heeft u een AWBZ-indicatie nodig. Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Onder AWBZ-zorg valt: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en/of verblijf.  Voor het aanvragen van een AWBZ-indicatie ga naar http://www.ciz.nl/