Wijkverpleging Axioncontinu
 

Sinds 1 januari 2016 is AxionContinu de regisseur van de wijkverpleging in de wijk Lunetten. In nauwe samenwerking met onder andere huisartsen en het sociale buurtteam van de gemeente, organiseert AxionContinu de wijkverpleging in Lunetten.

Wijkverpleging is er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar daarbij ondersteuning en zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld na herstel van een operatie, bij dagelijkse wondzorg, hulp bij de inname van medicijnen en bij huishoudelijke taken zoals koken en schoonmaken. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor u geen beroep kunt doen op familie of vrienden.

Het Team Lunetten van AxionContinu is gevestigd in Gezondheidscentrum Lunetten. 

Bereikbaar via telefoonnummer: 06 – 532 924 63.

De wijkverpleegkundige is Annabel Folkerts.