Wilt u ons een compliment geven of zit u iets dwars? Meld het ons!

 

Mocht u erg tevreden zijn over de dienstverlening in Wijkgezondheidscentrum Lunetten of juist niet, dan horen wij dat graag. Tips en klachten helpen ons om de dienstverlening te verbeteren en (nieuwe) klachten te voorkomen.

Het is altijd het beste om een klacht over de behandeling of de bejegening te bespreken met de direct betrokkene, de hulpverlener.  Als u hier niet samen uitkomt dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onpartijdige klachtenfunctionaris van het gezondheidscentrum. Zij probeert samen met u en uw hulpverlener de klacht op te lossen.

U kunt voor het indienen van de klacht gebruik maken van een klachtenformulier (op papier bij de balie op te halen). Dit formulier kunt u ingevuld afgeven bij de balie van het gezondheidscentrum, opsturen naar:

Wijkgezondheidscentrum Lunetten, postbus 24006, 3502 MA Utrecht

of mailen naar: info@gezondsgu.nl (tav de klachtenfunctionaris)

Wat gebeurd er met uw klacht?
De klachtenfunctionaris ontvangt uw klacht en gaat uitzoeken wat er in het gezondheidscentrum zich heeft afgespeeld. Zij neemt vervolgens contact met u op per mail of telefonisch. Afhankelijk van wat de klacht is zijn er diverse mogelijkheden, deze bespreekt zij met u. U zult  altijd een reactie van de klachtenfunctionaris krijgen over wat ze met uw klacht gedaan heeft of gaat doen in overleg met u. 
 

Niet tevreden over uw klachtafhandeling?
U heeft een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener in het gezondheidscentrum, maar komt er  samen met de hulpverlener echt niet uit. Ook de bemiddeling van de klachtenfunctionaris heeft het niet op kunnen lossen. Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie van het SKGE. Voor meer informatie zie hier de folder.