Klantonderzoek
 

De patiënten, ingeschreven bij de huisartsen van GC Lunetten en waarvan het mailadres bij ons bekend is, hebben wij middels een enquête gevraagd wat zij van ons centrum, de diverse disciplines en de hulpverleners vinden. Degene die de enquête ingevuld hebben willen wij hartelijk danken hiervoor. De uitslag van de enquête en de verbeterplannen die we naar aanleiding hiervan gemaakt hebben willen we graag met u delen.

Het  cijfers dat u heeft gegeven aan het gezondheidscentrum   7,7

Gezondheidcentrum nooit/soms Meestal/altijd  
gewenst moment een afspraak maken met zorgverleners 22% 78%  
voldoende info op de website 8% 92%  
centrum toegankelijk voor rolstoel / kinderwagen / lichamelijke handicap 2% 98  
vervanging zorgverlener goed geregeld 7% 93%  
medewerkers balie: <5 min geholpen / serieus / voldoende aandacht / voldoende tijd / begrijpelijke manier uitleg 10% 90%  
bood de balie voldoende privacy 40% 60%  
was het gezondheidscentrum schoon 1% 99%  
voldoende comfortable zitplaatsen in de wachtkamer/ voldoende faciliteiten in wachtkamer 8% 92%  
met alle vragen over gezondheid terecht 5% 95%  
is het gezondheidscentrum actief in de wijk  25% 75%  
sloot de zorg- en dienstverlening aan op uw wensen en behoeften 8% 92%  
zou u andere mensen adviseren naar gezondheidscentrum Lunetten te gaan 1% 99%  
       
       

 

Het cijfer dat u de huisartsen hebt gegeven is een 7,9

Huisartsen nooit/soms meestal/altijd  
binnen 2 minuten iemand aan de telefoon 14% 86%  
binnen 24-uur terecht op spreekuur als u dat nodig vond 22% 78%  
hielp uw huisarts u binnen 15 min na de afgesproken tijd 16% 84%  
ervaarde u het als probleem eerst uw vraag aan assitente stellen voordat u contact had met de huisarts 17% 83%  
werd u met respect behandeld 3% 97%  
had huisarts / assistente voldoende tijd voor u 7% 93%  
had u vertrouwen in de deskundigheid van de huisarts 3% 97%  
kon u meebeslissen over de behandeling / hulp die u kreeg 10% 90%  
informeerde u huisarts u over de mogelijke bijwerkingen van voorgeschreven medicatie 30% 70%  
werkte uw huisarts samen met andere zorgverleners 11% 89%  
bood uw huisarts hulp aan bij het voorkomen van ziekten of verbeteren van uw gezondheid 32% 68%  
zorgde de behandeling van uw huisarts ervoor dat uw gezondheidsproblemen verminderden 18% 82%  
       
       

 

Naast een hele positieve beoordeling heeft u ook een aantal verbeterpunten aangegeven. Deze punten hebben we meegenomen in onze verbeterplannen. Hieronder een overzicht wat we al verbeter hebben en waar we nog mee bezig zijn.

Ruimere openingstijden -> de spreekuurtijden van de huisartsen zijn verruimd. Per huisarts verschillend is er nu de mogelijkheid of op het vroege spreekuur voor 8.00 uur een afspraak te maken of op het avondspreekuur 's middags na 17.00 uur. Een overzicht van de spreekuurtijden vind u onder huisartsen/spreekuurtijden.

Privacy balie huisartsen -> Om het eerste gezicht op de balie weg te halen hebben we een kast geplaatst tussen de balie en de wachtkamer. We beseffen ons dat dit nog niet ideaal is en zijn met een architect aan het kijken of het haalbaar is een bouwkundige verandering aan te brengen om dit probleem op te lossen. Hierbij in het oog houdend dat wij het erg belangrijk vinden dat de asisstentes de wachtkamer in het oog kunnen houden.

Wachttijden telefoon huisarts -> de drukste momenten aan de telefoon, 's morgens tussen 8.00 en 10.00 uur hebben we alle beschikbare telefoonlijnen bemenst. De werktijden en werkzaamheden van de assistentes zijn hierop aangepast.

Fietsen voor gebouw rommeltje -> er zijn meerdere fietsenrekken geplaatst.

Website aanpassen op actualiteit -> maandelijks zal de website gechecked worden of er aanpassingen noodzakelijk zijn.

Rommelige wachtkamer, geen duidelijke plek verschillende disciplines -> twee maal per dag wordt de wachtkamer opgeruimd. Aparte wachtkamers voor de diverse disciplines is niet het beleid van het centrum. Bewuste keuze 1 wachtkamer zodat er overzicht is over wachtenden.

Apotheek: wachttijden te lang -> Mogelijkheid tot medicijnkluisjes waardoor 24/7 medicijnen opgehaald kunnen worden.