Het Saltro is in de vakantie periode op werkdagen één uur aanwezig voor bloedafname i.p.v. de gebruikelijke twee uur, namelijk van 08.00 uur tot 09.00 uur.

Bovenstaande geldt voor de periode van 22 juli t/m 30 augustus a.s.