Werkwijze


Alle huisartsen van Gezondheidscentrum Lunetten verlenen reguliere medische zorg. Deze is gebaseerd op wetenschappelijk onderzochte methoden (evidence based). Wilt u een alternatieve therapeut bezoeken, dan kunt u dit uiteraard wel met uw huisarts bespreken.

De huisartsen zien hun eigen patiënten, maar bij afwezigheid zien zij elkaars patiënten. De verdeling is dan als volgt:

  • Drs.Boelens  / Drs.Wilkens
  • Drs.Horsman / Drs.Menger
  • Drs.Sprengers/ Drs.Kleijn
  •  

Het kan ook voorkomen dat er een waarnemend huisarts aanwezig is, mocht door omstandigheden de (eigen) huisarts er niet zijn.

Heeft u meerdere zorgverleners binnen het gezondheidscentrum, dan stemmen zij indien nodig de behandelmethode met elkaar af.

De diensten van de huisarts vallen binnen het basiszorgverzekeringspakket. Het kan echter voorkomen dat de huisarts aanvullend onderzoek noodzakelijk vindt om een diagnose te stellen of controle op een behandeling. Hiervoor kan u verwezen worden naar derden, zoals een rontgenfoto in het ziekenhuis of een laboratorium onderzoek bij het Saltro. Hiervoor geldt een wettelijk eigen risico van € 385,-. Voor meer informatie hierover zie onze pagina eigen risco