GGZ


Wanneer u bij de huisarts komt met een psychische klacht, zoals somberheid, angst, overspannenheid, relatieproblemen of levensfaseproblemen, dan kan deze u doorverwijzen naar de verpleegkundig specialist GGZ (geestelijke gezondheidszorg) Julia Machielsen, of naar één van de praktijkondersteuners GGZ Cilia Diepenveen of Sophie Thunissen.

Zij brengen samen met u in kaart wat er precies aan de hand is. Soms kunnen zij u met een gerichte, korte behandeling op weg helpen. In andere gevallen zullen zij met u overleggen wie u het beste verder kan helpen, bijvoorbeeld een eerstelijnspsycholoog of maatschappelijk werker.

De verpleegkundig specialist behandelt en begeleidt patiënten met chronische psychiatrische problematiek, die niet onder behandeling zijn van een specialist in de tweede lijn.