Huisartsen

 

In het wijkgezondheidscentrum werken 6 vaste huisartsen.

Als u in de wijk Lunetten woont, kunt u zich inschrijven als patient. U krijgt een vaste huisarts, wij willen graag dat u bij deze huisarts uw afspraken maakt. Mocht de huisarts afwezig zijn, is er altijd een waarneming geregeld.

Huisarts in opleiding

In de praktijk werkt een arts die de huisartsenopleiding volgt. Deze arts doet zelfstandig spreekuur onder begeleiding van huisarts Sprengers en huisarts Kleijn. Elke dag is er met de huisarts in opleiding een evaluatie over wat hij/zij die dag gedaan heeft.

Accreditatie

De huisartsenpraktijk binnen het gezondheidscentrum is geaccrediteerd volgens de eisen van het NHG.

Multidisciplinaire samenwerking

In ons gezondheidscentrum maken de verschillende disciplines gebruik van elkaars kunde en vaardigheden. Dit komt de zorg ten goede.