Vaccinatiebeleid

Omdat het vaccinatiebeleid in Nederland door de overheid geregeld wordt, kunt u hier klikken voor de meest recente informatie over het Corna vaccinatie programma.

 

Heeft u vragen over het vaccin?

Neem contact op met het speciale informatie nummer van het RIVM: 0800-1351 of kijk op de site van de overheid  Wat moet ik weten over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin? | Rijksoverheid.nl.

De huisartsen van gc LUnetten en praktijk NIeuwesteeg hebben patienten geboren in 1956 tot met 1960 uitgenodigd voor het tweede vaccin op 15 juni en 13 juli. Als u een eerste vaccin Astra Zenica heeft gehad, dan krijgt u ook het tweede vaccin Astra Zenica. Heeft u tot nu toe het Astra Zenica vaccin geweigerd maar wilt u wel een ander vaccin, dan kunt u contact opnemen met de GGD. Heeft u in de afgelopen 6 maanden een postieve coronatest gehad dan is 1 vaccinatie Astra Zenica voldoende.

Heeft u jaarlijks een indicatie voor een griepvaccin dan heeft u een brief ontvangen om een afspraak te maken bij de GGD voor een vaccinatie. Jongeren geboren tussen 1-1-2004 en 30-6-2009, die een indicatie hebben voor een griepvaccinatie, komen ook in aanmerking voor een COVID-vaccin. Dit geldt ook voor jongeren waar in de thuissituatie kwetsbare familieleden zijn. Zij krijgen een brief thuis gestuurd met informatie om een afspraak bij de GGD te maken. 

Voor de overige geboortejaren kunt u de website van het RIVM raadplegen; klik hier

Voor de duidelijkheid willen we hier graag vermelden dat we als gezondheidscentrum geen invloed hebben op tijdschema voor het vaccineren of het vacin waarmee u gevaccineerd wordt. Dit wordt door de overheid bepaald. U kunt hierin de keuze maken of u gevaccineerd wilt worden of niet. U kunt met de GGD contact opnemen als uw geboortejaar zich kan melden om een afspraak te maken voor de vaccinatie. Op dat moment kunt u informeren welk vaccin er voor u beschikbaar is.