Vaccinatiebeleid

Omdat het vaccinatiebeleid in Nederland door de overheid geregeld wordt, kunt u hier klikken voor de meest recente informatie over het Corna vaccinatie programma.

 

Heeft u vragen over het vaccin?

Neem contact op met het speciale informatie nummer van het RIVM: 0800-1351 of kijk op de site van de overheid  Wat moet ik weten over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin? | Rijksoverheid.nl.

Vanuit ethisch oogpunt hanteren wij geen wachtlijst. Wij hebben ervoor gekozen bij spillage door te gaan naar de volgende groep die opgeroepen zal gaan worden, zoals ook het advies is vanuit de overheid. De huisartsen vaccineren de ingeschreven patienten:

  • geboren in de jaren 1956 t/m 1960, 
  • geboren na 1960 met een BMI boven de 40 en
  • met het syndroom van Down, 

Degene die in deze doelgroep vallen en nog geen oproep hebben ontvangen ontvangen deze uiterlijk 30 april.

 Als u tot deze doelgroep behoort krijgt u een uitnodigingsbrief van uw huisarts met datum en tijdstip voor de vaccinatie. In deze uitnodigingsbrief staat ook wanneer u het tweede vaccin krijgt. Op 4 mei zal in De Koppel, tegenover Hondsrug 477, door de huisartsen weer gevaccineerd worden. De patienten die aanmerking komen voor een vaccin, op deze datum, ontvangen een uitnodigingsbrief.

Voor de overige doelgroepen weten wij op dit moment nog niet wanneer en op welke wijze de vaccinatie zal plaatsvinden. U kunt hiervoor de website van het RIVM raadplegen; klik hier

Voor de duidelijkheid willen we hier graag vermelden dat we als gezondheidscentrum geen invloed hebben op tijdschema voor het vaccineren of het vacin waarmee u gevaccineerd wordt. Dit wordt door de overheid bepaald. U kunt hierin de keuze maken of u gevaccineerd wilt worden of niet. U kunt niet kiezen met welk vaccin u wordt gecaccineerd.